"New Directions in Thai Materials" Book

หนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย”

“วัสดุแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง” …พบกับการท้าทายครั้งใหม่ของเหล่านักออกแบบและผู้ผลิตชาวไทย ที่นำวัสดุธรรมชาติมาแปรเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิด การออกแบบที่แฝงด้วยลูกเล่นแพรวพราว โดยยังคงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่ง
  • ราคา: 1200 บาท
สินค้าหมด 

วัสดุแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง…

“ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย” นำเสนอวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักออกแบบและผู้ผลิตชาวไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลของวัสดุ และวิธีการเล่นกับวัสดุในการออกแบบของไทย

ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นได้จากวัสดุ ธรรมชาติหลากหลายชนิดที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งถูกนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบสมัยใหม่ การผสมผสานระหว่างวัสดุกับการออกแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลงานใหม่ๆ ที่ดูแปลกตาและเหนือความคาดหมาย ในขณะเดียวกัน กระแสการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการเลือกใช้วัสดุของนักออกแบบจำนวนมาก จึงมีการคิดค้นหรือสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ ขึ้น

ผลงานของนักออกแบบที่คัดสรรมานำเสนอ แสดงให้เห็นถึงการท้าทายมุมมองที่คนมักมีต่อวัสดุและการใช้งานโดยทั่วไปของ วัสดุเหล่านั้น บางคนทำให้วัสดุเดิมซึ่งมีประวัติศาสตร์ในงานหัตถกรรมมายาวนานมีชีวิตขึ้นมา ใหม่ ขณะที่บางคนสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ในการใช้งานวัสดุ ทั้งที่เป็นวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ จนทำให้ได้รูปแบบที่แปลกใหม่ ในขณะที่บางคนทำให้วัสดุเหลือใช้กลับมามีคุณค่า ตลอดจนนำทรัพยากรธรรมดาๆ ที่ถูกมองข้าม มาใช้งานได้อย่างน่าทึ่ง

ผลงานทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นศักยภาพอันล้นเหลือในการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โดยใช้วัสดุเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบ ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย จึงไม่ใช่หนังสือแสดงรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่นักออกแบบไทยใช้ แต่เป็นหนังสือที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและสร้างมิติใหม่ให้แก่การสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ของไทย

หนังสือ ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักพิมพ์เซรินเดีย (Serindia Publications, Inc.) สหรัฐอเมริกา จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษในชื่อ New Directions of Thai Materials หาซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา 1,200 บาท ที่ร้าน The Shop@TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม, Kinokuniya, Asia Books และสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ หรือสั่งซื้อฉบับภาษาอังกฤษในราคา 45 USD ได้จาก www.amazon.com

« Back to Result