หนังสือ สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน

หนังสือ สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน

พบกับข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการผลิตของวัสดุถิ่นอีสานที่มีอยู่หลากหลาย ในโครงการสรรหาวัสดุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย TCDC และนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่กว่า 13 จังหวัด โดยการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาแหล่งวัสดุที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาวัสดุถิ่นอีสานให้มีเอกลักษณ์ พร้อมกับการยกระดับวัสดุไทยสู่มาตรฐานสากล
     สินค้าหมด

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource ในราคา 95 บาท ($ 2.99)

Googleplay.png   Appstore.png

พบกับข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการผลิตของวัสดุถิ่นอีสานที่มีอยู่หลากหลาย ในโครงการสรรหาวัสดุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย TCDC และนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่กว่า 13 จังหวัด โดยการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาแหล่งวัสดุที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาวัสดุถิ่นอีสานให้มีเอกลักษณ์ พร้อมกับการยกระดับวัสดุไทยสู่มาตรฐานสากล

“สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน” จัดหมวดหมู่เนื้อหาตามองค์ประกอบของวัสดุ ซึ่งแยกออกเป็น หิน-ดิน-ทราย โลหะ สิ่งทอ วัสดุจากพืช และวัสดุอื่นๆ ซึ่งล้วนมีที่มา ต้นกำเนิด และเรื่องราวที่ชวนให้ค้นหาติดตามแตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่กรรมวิธีการย้อมเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย “คราม” ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชาวอีสานที่ตกทอดและสืบต่อกันมาหลายรุ่น

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตัวอย่างเรื่องการจัดการกับวัสดุ เช่น ภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์กับการทอผ้าไหมยกทองที่มีลวดลายซับซ้อนแบบราชสำนักโบราณ ซึ่งต้องใช้ตะกอจำนวนมากตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 ตะกอขึ้นไป ทำให้ต้องขุดหลุมลึกประมาณ 2-3 เมตร เพื่อให้คนที่อยู่ในหลุมคอยสอดตะกอไม้ และยังต้องใช้คนทอมากถึง 4-5  คนต่อผืน ทุกขั้นตอนการทอจึงเต็มไปด้วยความประณีต พิถีพิถัน และจะผิดพลาดไม่ได้แม้แต่เส้นเดียว

วัสดุที่ดีต้องควบคู่กับงานฝีมืออันทรงคุณค่า ตั้งแต่ “ประเกือม” เครื่องเงินที่แกะสลักลวดลายสุดประณีตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปจนถึง “ขี้ผึ้งทำเทียนพรรษา” อันลือชื่อของชาวอีสาน ที่ไม่ว่าจะเป็นแบบแกะสลักหรือแบบติดพิมพ์ ก็นับว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งฝีมือและการฝึกฝนเอาใจใส่เป็นพิเศษ

การทำความรู้จักวัสดุถิ่นอีสานนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของวัสดุแต่ละประเภทแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงภูมิปัญญาของชาวอีสานได้อย่างลุ่มลึก ทั้งเรื่องการออกแบบและการพัฒนาวัสดุ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกประโยชน์ใช้สอย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่จำกัด

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้แล้ววันนี้ หรือที่ที่ The Shop@TCDC ชั้น 5  ดิ เอ็มโพเรียม ในราคา 195 บาท


« Back to Result