TCDC Projects

View List

เจาะเทรนด์โลก

เจาะเทรนด์โลก

Free eBook “เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”

อัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการตลาดโลกก่อนใคร กับบทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View ดาวน์โหลดฟรี!
ดาวน์โหลดฟรี

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Googleplay.png Appstore.png

การหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของโลกที่ดำเนินมากว่าหลายพันล้านปี มนุษย์เป็นหนึ่งในวงจรดังกล่าว พวกเราสร้างสรรค์ผลงานโดยเปิดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งไหลเวียนอยู่รอบตัว แต่บริบทรอบตัวนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นกัน การทำความเข้าใจต่อโลกที่เปลี่ยนไปจึงสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลิตผลแห่งยุคใหม่

ด้วยเทรนด์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เราสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม

TCDC จัดทำ eBook “เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์” การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือและนิตยสารระดับโลกเกี่ยวกับเทรนด์กว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View มากลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงแนวโน้มของโลก โดยมีเนื้อหาดังนี้
+ แนวโน้มเทรนด์ปี 2017
+ 4 เทรนด์หลัก
+ แนวความคิดด้านสี และองค์ประกอบ
+ ภาพรวม Mood & Tone และกรณีศึกษา
+ ตัวอย่างวัสดุ

การรู้ทันกระแสเพื่อก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ

ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาบทสรุปเทรนด์

trendprocess.jpg

การวิเคราะห์ (Analyze)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเหตุผลของแนวคิดเทรนด์กว่า 10 เล่ม เพื่อทำความเข้าใจในที่มาของการกำหนดเทรนด์ แล้วจึงวิเคราะห์แนวคิดสำคัญของทุกเล่มร่วมกัน เพื่อให้ได้ภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ประจำปี 2017

การจัดกลุ่ม (Categorize)
คัดเลือกหัวข้อเทรนด์แต่ละเล่มที่มีทิศทางตรงกับภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ที่ได้จากขั้นตอนแรก ทำการคัดเลือก keyword สำคัญที่มีความหมายตรงกับแนวโน้มนั้น แล้วจัดกลุ่ม keyword ตามความหมายและคุณลักษณะ กำหนดชื่อกลุ่มเพื่อสะท้อนความหมายรวม

การคัดกรองส่วนที่เหมือน (Normalize)
ในแต่ละกลุ่ม คัดกรอง keyword ให้เลือกเฉพาะคำสำคัญที่พูดถึงตรงกันมากที่สุด นำไปเทียบกับ keyword ของหนังสือเทรนด์แต่ละเล่มเพื่อคัดกรองกลุ่มสีที่ใช้ keyword เดียวกันมารวมกัน เลือกสีที่ใช้ตรงกันมากที่สุดเพื่อให้เป็นสีหลักที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเทรนด์

การตีความใหม่ให้เข้าใจง่าย (Finalize)
จัดโครงสร้างและเรียบเรียงเนื้อหาทุกส่วนให้เป็นระบบและเข้าใจง่าย แปล keyword เป็นภาษาไทยเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องตรงกัน เทียบคู่สีแต่ละสีกับ pantone เพื่อให้ค่าที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงหาข้อมูลอ้างอิงและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มเทรนด์เพื่อ ให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล
ทีมผู้เชี่ยวชาญของ TCDC ทำการสรุปเทรนด์หลักๆ จากหนังสือทำนายเทรนด์และนิตยสารเทรนด์แนวหน้า ดังนี้

Trend book
1. Carlin Color Spring/Summer 2017
2. Carlin Impulse Spring/Summer 2017
3. Carlin Interior Spring/Summer 2017
4. Nelly Rodi Décor & Atmosphere Spring/Summer 2017
5. Nelly Rodi Fabric Spring/Summer 2017
6. Carlin Color Autumn/Winter 16/17
7. Nelly Rodi Color Intelligence Autumn/Winter 16/17
8. Nelly Rodi Fabric Autumn/Winter 16/17
9. Nelly Rodi woman’s edition Autumn/Winter 16/17
10. Pantone View Color Planner Spring/Summer 2017
11. Pantone View Color Planner Autumn/Winter 16/17
12. WGSN Macro Trends Autumn/Winter 16/17
13. WGSN The vision Spring/Summer 2017

นิตยสาร
1. View Textile issue 114
2. View Textile issue 115
3. Viewpoint 36
4. Viewpoint 37
5. Zoom on Fashion Trends issue 56
6. Zoom on Fashion Trends issue 57

พบกับหนังสือเทรนด์ทั้งหมดนี้ พร้อมทรัพยากรความรู้อื่นๆอีกมากมาย ได้ที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

หมายเหตุ: จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only.

คำสงวนสิทธิ์
TCDC จัดทำหนังสือบทสรุปเทรนด์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
This trend summary book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks no profit from this book, but to disseminate knowledge to the Thai society

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่

Trend2016
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2016 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”
PDF : 14.4 MB (181 page)
เลือกดาวน์โหลดได้ 2 รูปแบบ
Trend2015
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2015 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”
PDF : 14.4 MB (181 page)
เลือกดาวน์โหลดได้ 2 รูปแบบ
Trend2014
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

Trend2014
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

Trend2014
eBook "เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012"

ดาวน์โหลดฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Googleplay AppStore

« Back to Result