English

 
 

ชุดโต๊ะและเก้าอี้ “เฟอร์ไฟท์ฟลัด"

ออกแบบโดย : แฟลตซิกส์สตูดิโอ (คุณเพลินพิศ นิตรมร คุณธัญญพร จารุกิตติคุณ และคุณธนัฏฐา โกสีหเดช)

ที่ปรึกษา : คุณพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสัดส่วนของมนุษย์ เพื่อให้ได้ขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โต๊ะถอดประกอบได้เหมือนเลโก้สามารถนำชิ้นส่วนไปประกอบเป็นอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในช่วงน้ำท่วมได้เช่น ทางเดิน แพวางสิ่งของ หรือกำแพงกั้นน้ำ เฟอร์ไฟท์ฟลัดผลิตโดยใช้พลาสติกชนิดรีไซเคิลโพลีเอทิลีน(พีอี) ด้วยวิธีการผลิตแบบโรโตโมล์ดิง ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความกลวง สามารถลอยน้ำได้ พลาสติกดังกล่าวมีคุณสมบัติแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ทนแดดทนฝน ไม่เกิดเชื้อรา เมื่อถูกน้ำท่วมเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่าย

ดาวน์โหลดแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต

คำแนะนำในการพัฒนาต่อ

  1. เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของผลิตภัณฑ์โดยอาจเพิ่มคานที่วางขาด้านล่างเพื่อเชื่อมขาโต๊ะทั้งสอง เพิ่มแผ่นปิดด้านหน้าโต๊ะเพื่อเชื่อมตัวโต๊ะและขาทั้งสองด้านของโต๊ะเข้าด้วยกัน หรือใช้วิธียึดข้อต่อแบบอื่นๆ เช่น การอันเดอร์คัท หรือการเข้าไม้แบบหางเหยี่ยว เพื่อทำให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นยึดเข้าด้วยกันได้แน่นขึ้น

  2. อาจออกแบบชิ้นส่วนของโต๊ะที่ทำให้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ โดยใช้แม่พิมพ์ เพียงแม่พิมพ์เดียว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการสร้างแม่พิมพ์