English

 
 

เครื่องบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน

ออกแบบโดย : คุณณัฐวุฒิ วัฒน์ศรี นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ สตูดิโอ

ที่ปรึกษา : คุณพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปลี่ยนน้ำที่ท่วมอยู่ให้เป็นน้ำสะอาดดื่มได้ด้วยระบบกรองน้ำแบบใช้แรงคนเหยียบ เมื่อเหยียบแป้นเหยียบอย่างต่อเนื่องน้ำเสียจะไหลผ่านสายยางเข้าสู่กระบอกไส้กรองจนกลายเป็นน้ำสะอาด เครื่องบริการน้ำดื่ม 1 เครื่องต่อ 1 ชุมชนจะช่วยลดปัญหาการขนส่งน้ำที่มีน้ำหนักมากและบรรจุภัณฑ์แตกรั่วขณะขนส่ง ทุ่นยางลอยน้ำที่ติดอยู่กับฐานของเครื่องทำให้สามารถใช้เรือลากไปยังพื้นที่ประสบภัยได้สะดวก ในสถานการณ์ปกติ ชุมชนสามารถใช้งานเครื่องบริการน้ำดื่มได้เช่นกันโดยนำอุปกรณ์ไปตั้งไว้ใกล้แหล่งน้ำ

ดาวน์โหลดแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต

คำแนะนำในการพัฒนาต่อ

  1. อาจลดชิ้นส่วนโครงสร้างบางชิ้นให้มีขนาดเล็กลง หรือตัดส่วนประกอบบางส่วนออกไป แล้วพัฒนาให้หน้าที่ที่ตัดออกนั้นรวมอยู่กับโครงสร้างหลักแทน เช่น มือจับ เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมและเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสะอาดที่ได้ อาจพัฒนาให้ไส้กรองมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มขนาดกระบอกสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ เป็นต้น

  2. อาจปรับระยะของถังน้ำและชุดกรองน้ำให้ต่ำลงมาเพื่อลดการทำงานของแรงดันน้ำ หรืออาจออกแบบให้มีที่เหยียบเพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านพัฒนาเป็นที่สูบสำหรับเพิ่มแรงดันลมเข้าไปผลักน้ำให้ไหลเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานของทั้งระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ปัญหาสำคัญของการกรองน้ำสำหรับดื่มในชุมชน คือการมีส่วนร่วมในการผลิตน้ำของคนในชุมชน และการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของน้ำดื่ม ดังนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ
    3.1 วัสดุที่นำมาใช้ต้องสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ดูสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความรู้สึกของการนำน้ำเข้าสู่ระบบปิด คือมีน้ำเข้าด้านเดียวและออกด้านเดียว ไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ เล็ดลอดเข้าไปในระบบ รวมไปถึงการทำฝาครอบตัวเครื่องเพื่อลดการมองเห็นรายละเอียดที่ดูเหมือนเครื่องจักรกล
    3.2 ควรมีระบบการสื่อสารสำหรับแจ้งว่าน้ำที่เข้าสู่กระบวนการกรองกำลังอยู่ในส่วนใด ของกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ อาจมีสัญญาณเตือนเพื่อ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าสิ้นสุดกระบวนการแล้ว

  4. ควรพิจารณาด้านการออกแบบรูปลักษณ์ของเครื่องบริการน้ำดื่มเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ในชุมชนให้อยากเข้ามาเล่นมากกว่ามาทำงาน ทั้งนี้เพราะเด็กคือกลุ่มที่มีเวลาว่างมากกว่าผู้ใหญ่ในสถานการณ์น้ำท่วม