English

 
 

เครื่องกวาดขยะจากข้างเรือ

ออกแบบโดย : คุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด

ที่ปรึกษา : คุณพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เป็นสแตนเลสที่มีลักษณะคล้ายหวีขนาดใหญ่ติดไว้ด้านข้างเรือเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่กวาดขยะทางน้ำช่วงน้ำท่วมที่ส่วนใหญ่เป็นขยะขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถพับเก็บข้างเรือได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ดาวน์โหลดแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต

คำแนะนำในการพัฒนาต่อ

ปัญหาที่พบจากผลงานต้นแบบคือวัตถุประสงค์ตั้งต้นที่ต้องการอุปกรณ์ผ่อนแรงในการตักขยะขึ้นจากผิวน้ำยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นตามมา เช่น การตักขยะขึ้นเรือที่ยังต้องใช้อุปกรณ์ตักตัวเดิม (สวิง) ซึ่งต้องอาศัยแรงและความชำนาญค่อนข้างมาก อุปกรณ์ประกอบที่ติดกับเรือทำให้เรือมีความกว้างเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะตามตรอกซอกซอยได้ และอาจทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าได้เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผลงานต้นแบบชิ้นนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นได้ดังนี้

  1. แก้ไขปัญหาเรื่องการใช้อุปกรณ์เก็บขยะโดยเพิ่มความยาวของก้านควบคุมด้านท้ายอุปกรณ์เพื่อช่วยผ่อนแรงขณะกางอุปกรณ์ออก และเพิ่มทุ่นลอยด้านท้ายเพื่อช่วยพยุงอุปกรณ์ให้ลอยตัวได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแรงคนมากนัก

  2. ออกแบบซี่ตะแกรงให้ถี่ขึ้นเพื่อให้กวาดได้ทั้งขยะขนาดใหญ่และเล็ก