English

 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักออกแบบชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย โดยสามารถสมัครได้ทั้งลักษณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล
 2. ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน  ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
  • การพัฒนาแบบ (Design development)
  • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing) 
  • การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype)

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ดาวน์โหลดโจทย์ทางการออกแบบ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
 2. สามารถนำส่งผลงานได้ 2 วิธี คือ
  • นำส่งผลงานโดยตรงที่:
   เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
   ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ (ตรงข้าม SFX Cinema)
   622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ
   ในเวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
  • นำส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่
   ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
   “โครงการท่วมได้...ออกแบบได้”
   อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 24
   622 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
* หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:00 น. (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้ที่ชนะการประกวดแบบ (Sketch design) และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบริการต้นแบบ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
 1. เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตต้นแบบ (ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่าง) ในลักษณะการจัดจ้างจาก TCDC เพื่อพัฒนาแบบรายละเอียดสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์บริการต้นแบบ (Prototype) ซึ่งจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

  หมายเลข ชื่อโจทย์ทางการออกแบบ เงินรางวัล (บาท)
  การออกแบบ
  และการเขียนแบบ
  การผลิตและ
  การทดสอบต้นแบบ
  1 ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ 100,000 200,000
  2 ห้องน้ำสาธารณะสำหรับชุมชน 100,000 150,000
  3 การบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน 100,000 150,000
  4 ชุดป้าย อุปกรณ์ติดตั้งฉุกเฉินสำหรับพื้นที่น้ำท่วม และคู่มือ 100,000 100,000
  5 เฟอร์นิเจอร์ลอยน้ำสำหรับโรงเรียน 100,000 100,000
  6 พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทางยามน้ำท่วม 100,000 100,000
  7 ตารางปลูกผักพอเพียง พร้อมอุปกรณ์ 100,000 50,000
  8 เครื่องวัดระดับน้ำข้างทางสาธารณะ 100,000 50,000
  9 คู่มือวินิจฉัยโรคอันตรายที่มากับน้ำท่วม และแผ่นบันทึกอาการ 100,000 50,000
  10 อุปกรณ์เก็บขยะทางน้ำ 100,000 50,000


 2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) กับผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบต้นแบบ โดยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจนจบขั้นตอน
 3. สินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) จะได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของ TCDC และเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ
 4. ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะสำหรับนำไปใช้ในการบรรเทาปัญหาอันเกิดจากน้ำท่วมและอุบัติภัยรูปแบบอื่นๆ ในอนาคต