TCDC Projects

View List

TCDC Social Club

TCDC Social Club

TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 15 “Young Architect and Interior Designer”

  • When: 25 June 2016 | 14.00 – 17.00
  • Where: ห้อง Member Lounge, TCDC

ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมนำเสนอผงานในกิจกรรม Social Club

TCDC Social Club พื้นที่เปิดสำหรับสมาชิก TCDC เพื่อนำเสนอผลงาน แนวคิด ทักษะ ความคิดเห็น พูดคุยแบบสบายๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในทุกสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการสถาปนิกและมัณฑนากร พร้อมช่วงพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่มีผลงานได้แนะนำตัวเองแบบกระชับใน หัวข้อประจำเดือนมิถุนายน “Young Architect and Interior Designer” พบกับ 5 นักออกแบบ ที่สร้างสรรค์แนวคิดเรื่องการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และมนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากสถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรงทุกสาขา พร้อมชมผลงานจริงบริเวณโถงทางเข้า TCDC ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 โดยผลงานของสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้


PBM.jpg
1. PBM (Progressive Building Management)

PBM (Progressive Building Management) เป็นบริษัทออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ที่มีการบริการออกแบบครบกระบวนแบบ One-Stop Service บริษัท PBM ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2520 ด้วยความยึดมั่นในมาตรฐานและความเป็นเลิศด้วยความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานที่ซื่อสัตย์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า PBM คือทีมผู้เชียวชาญการออกแบบและก่อสร้าง


Context-Studio.jpg
2. Context Studio
Context Studio เป็นสตูดิโอรับออกแบบทางสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน ที่มุ่งเน้นการออกแบบที่ผสมผสานแก่นของเรื่องราวตามบริบท ใส่ใจในรายละเอียดที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละโปรเจคเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ซึ่ง มีความโดดเด่นแตกต่างออกไปตามแต่ละบริบท


Cloud-Floor.jpg
3. Cloud-Floor
Cloud-floor คือผู้สร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบทัศนคติ ระบบแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรมแบบใหม่ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมและเมือง ให้เกิดความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ เพื่อนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต


PIA.jpg
4. ภฤศธร สกุลไทย Design Director/ PIA Interior Co., Ltd.

PIA Interior Co., Ltd. การเดินทางทำให้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ 15 ปี ของการทำงานออกแบบและตกแต่งภายในโรงแรมดีไซน์ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการออกแบบที่ผ่านมาเป็นการสร้างตัวตนที่แตกต่างให้กับงานและ Brand มากกว่าการสร้างตัวตนให้กับตัวเองหรือองค์กร โดยการหยิบสื่อต่างๆ รอบตัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรผลงาน ปัจจุบัน PIA Interior มีพนักงาน 150 คน เรายังคงความแตกต่างและหลากหลายในงานออกแบบแบบที่ไม่มี ego และความเป็นตัวตนเองเพื่อไม่แข็งจนเกินไป และยังเพื่อเหลือพื้นที่ว่างให้กับโปรเจ็คต่างๆได้ แสดงออกมาอย่างชัดเจน


Shma-soen.jpg
5. Shma and Shma Soen (ฉมาโซเอ็น)
ฉมาและฉมาโซเอ็น เป็นองค์กรภูมิสถาปนิกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะในเมืองอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายของสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการกระตุ้นสังคมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ผ่านการจัดทำนิทรรศการ ภาพยนตร์ และเวิร์กช็อปร่วมกับองค์กรต่างๆ

กำหนดการ
13.00 เปิดลงทะเบียน
14.00 เริ่มเปิดวงสนทนา พร้อมอาหารว่างในบรรยายสบายๆ
17.00 จบกิจกรรม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์


หมายเหตุ:
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์เท่านั้น
2. หากผู้ฟังที่มีผลงานเกี่ยวกับ Visual Media สามารถเตรียมผลงานเพื่อมาแนะนำตัวเองและนำเสนอได้ในวันเสวนา
3. สื่อมวลชน นักเขียน Blog และผู้สนใจ สามารถติดต่อรับข้อมูลผลงานของผู้ที่ถูกคัดเลือกได้ที่ socialclub@tcdc.or.th
4. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
5. ค่าที่จอดรถที่ TCDC กรุงเทพฯ เป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

สอบ ถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

Past Activities 2014Past Activities 2013

« Back to Result