TCDC Projects

View List

Service Design Thailand

Service Design Thailand

Untitled Document

eBook “คู่มือการออกแบบบริการ”

แค่มีผลิตภัณฑ์ดี...อาจยังไม่พอ เพราะความสำเร็จของธุรกิจวันนี้วัดกันที่ “บริการ”

ดาวน์โหลดฟรี! Service Design Workbook พร้อมเครื่องมือที่คุณนำไปใช้ได้ทันที
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมัดใจลูกค้ายุคใหม่ เมื่อผู้บริโภควันนี้ไม่ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพียงเพราะ “ประโยชน์ใช้สอย” หรือ “รูปลักษณ์” เท่านั้น แต่อยากได้ “บริการ” ที่เชื่อมโยงกับทุกความต้องการในชีวิต

การออกแบบบริการ (Service Design) จึงกลายเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กำหนดอนาคตของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Daimler เคยมีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ แต่ปัจจุบันสร้างรายได้กว่าร้อยละ 70 จากภาคการบริการ เช่น ให้เช่ารถ ซ่อมบำรุง บริหารที่จอดรถ เช่นเดียวกับ IBM ที่สร้างชื่อในฐานะผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่วันนี้สร้างรายได้กว่าครึ่งจากธุรกิจให้คำปรึกษา ทั้งยังลงทุนจ้างนักวิจัยอีกกว่า 500 ชีวิตเพื่อพัฒนา “นวัตกรรมด้านการบริการ” โดยเฉพาะ

หากมองในภาพรวม ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาจากภาคการบริการถึงร้อยละ 75 ฮ่องกงร้อยละ 90 ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่า กำไรของธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสายพานการผลิตที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่เกิดจากภาคการบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้โลกการออกแบบต้องปรับกระบวนคิดใหม่ นักออกแบบควรหันมอง “งานบริการ” ว่ามิใช่เพียงแค่การสร้างประสบการณ์ชั่วขณะ แต่เป็น “โอกาส” ที่จะช่วยสร้างสรรค์และผลักดันธุรกิจในระยะยาว

ทำความรู้จักกับ Service Design ทั้งความรู้พื้นฐาน กระบวนการ และเครื่องมือในการออกแบบบริการที่พร้อมให้คุณนำไปใช้ได้ทันที กับ eBook “คู่มือการออกแบบบริการ” โดย TCDC

ดาวน์โหลดฟรี

หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

G_play.jpg AppStore.jpg

« Back to Result