ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอน กิจกรรมลานปล่อยแสง คิด/ทำ/กิน ครั้งที่ 12
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 May 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 0.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
กิจกรรมลานปล่อยแสง ครั้งที่ 12.pdf ราคากลางกิจกรรมลานปล่อยแสง ครั้งที่ 12.pdf 20 May 2014 30 May 2014 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result