ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารพื้นที่
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 589,260.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 589,260.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารพื้นที่.pdf 25 Sep 2013 30 Oct 2013 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result