ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 29 Jan 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 144,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างควบคุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 29 Jan 2014 15 Feb 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result