ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริการข้อมูลและสนับสนุนการบริหารโครงการ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 305,854.84 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 16 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 305,854.84 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศสบ.เชียงใหม่.pdf 18 Dec 2013 31 Jan 2014 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result