ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ เช่าพื้นที่คลังสินค้า สำหรับจัดเก็บนิทรรศการที่ผ่านมาและวัสดุอุปกรณ์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 19 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,417,500.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ราคากลางเช่าพื้นที่คลังสินค้า.pdf 19 Sep 2013 31 Oct 2013 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result