ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอน นิทรรศการ Hello World!
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 21 ต.ค. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1054774
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ราคากลางนิทรรศการ Hello World! ตาราง.pdf ราคากลางนิทรรศการ Hello World!.pdf 22 ต.ค. 2556 29 พ.ย. 2556 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result