ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 3 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 2,998,140.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์.pdf 5 Sep 2013 5 Nov 2013 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result