ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน และจัดทำเนื้อหา นิทรรศการอะไรอยู่ในเส้น
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 16 Oct 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 2,300,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
นิทรรศการอะไรอยู่ในเส้น.pdf ราคากลางนิทรรศการอะไรอยู่ในเส้น.pdf 16 Oct 2013 18 Nov 2013 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result