ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ ซื้ออุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ และตู้เก็บของสำหรับพนักงานใหม่
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 115,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 4 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 114,473.74 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
counter.pdf 30 Oct 2013 4 Nov 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result