ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสรและนิตยสารภาษาต่างประเทศ 58 เล่ม
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 24 Oct 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 443,331.84 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
transport 58.pdf 24 Oct 2013 29 Oct 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result