ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสรและนิตยสารภาษาต่างประเทศ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 22 Oct 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 282,703.40 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-21057449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
journal.pdf 22 Oct 2013 30 Oct 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result