ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ ต่ออายุสมาชิกนิตยสารภาษาต่างประเทศ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 18 Oct 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 298,655.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
Def.pdf 21 Oct 2013 28 Oct 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result