ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ ขนส่งหนังสือ และตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 11 Oct 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 337,050.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
transport.pdf 11 Oct 2013 13 Oct 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result