ประกาศราคากลาง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหมึกสำหรับปริ้นเตอร์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 18 Oct 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 130,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7667
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
Toner Printer.pdf 18 Oct 2013 21 Oct 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result