ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างบริหารงานสัมมนาประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2014
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,600,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 8 Aug 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,600,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
สัมมนาประจำปี CU 14.pdf 8 Aug 2014 15 Aug 2014 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result