ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างทำแผงนามบัตรแสดงผลงาน DEBUT WALL
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 415,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 8 Aug 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 383,645.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างทำแผงนามบัตรแสดงผลงาน DEBUT WALL.pdf 8 Aug 2014 11 Aug 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result