ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างช่างภาพถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โครงการ Creative Business Lab
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 31 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 445,477.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างช่างภาพถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โครงการ Creative Business Lab.pdf 31 Jul 2014 2 Aug 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result