ประกาศราคากลาง : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบประสบการณ์ User experience และจัดทำเอกสารแนะนำการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 161,600.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 1 Aug 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 161,600.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบประสบการณ์ User experience และจัดทำเอกสารแนะนำการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM.pdf 1 Aug 2014 8 Aug 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result