ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 625,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 28 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 625,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.pdf 28 Jul 2014 31 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result