ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาภาพหลักเพื่อผลิตชิ้นงาน สำหรับ Creativities Unfold Bangkok 2014
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 360,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 350,960.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างพัฒนาภาพหลักเพื่อผลิตชิ้นงาน สำหรับ Creativities Unfold Bangkok 2014.pdf 23 Jun 2014 24 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result