ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างผู้ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2014 ถ้าอนาคตกำหนดได้ ผ่านทางเวปออนไลน์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 510,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 18 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 502,900.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างผู้ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิด CU 2014.pdf 18 Jul 2014 21 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result