ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รุ่น
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 113,563.38 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 113,563.38 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รุ่น.pdf 20 Jul 2014 21 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result