ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพยาบาล ห้องสันทนาการ และห้องทำงานเจ้าหน้าที่
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 340,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 30 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 338,079.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพยาบาล ห้องสันทนาการ และห้องทำงานเจ้าหน้าที่.pdf 30 Jun 2014 3 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result