ประกาศราคากลาง : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  • ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 500,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์.pdf 23 Jul 2014 26 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result