ประกาศราคากลาง : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

  • ชื่อโครงการ จ้างศึกษาและวิจัยบริการใหม่ TCDC New Services
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,350,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 26 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,350,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างศึกษาและวิจัยบริการใหม่ TCDC New Services.pdf 26 Jun 2014 30 Jun 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result