ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบโลโก้และอัตลักษณ์ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2557
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 21 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 465,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบโลโก้และอัตลักษณ์ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2557.pdf 21 Jul 2014 25 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result