ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างผลิตสื่อโฆษณานอกบ้าน ตอม่อ BTS ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2014 IF..Defining the Future ถ้าอนาคตกำหนดได้
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 123,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 9 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 123,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างผลิตสื่อโฆษณานอกบ้าน ตอม่อ BTS ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2014 IF..Defining the Future ถ้าอนาคตกำหนดได้.pdf 9 Jul 2014 11 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result