ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างผลิตสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ประชาสัมพันธ์นิทรรศการปล่อยแสง 12 พริก..พลิกธุรกิจเงินล้าน
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 267,093.40 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างผลิตสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ประชาสัมพันธ์นิทรรศการปล่อยแสง 12 พริก..พลิกธุรกิจเงินล้าน.pdf 23 Jun 2014 26 Jun 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result