ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งและรื้อถอนระบบภาพ เสียงและระบบไฟฟ้า นิทรรศการลานปล่อยแสง ตอน พริก พลิกธุรกิจเงินล้าน
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 19 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 240,643.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างติดตั้งและรื้อถอนระบบภาพ เสียงและระบบไฟฟ้า นิทรรศการลานปล่อยแสง ตอน พริก พลิกธุรกิจเงินล้าน.pdf 19 Jun 2014 23 Jun 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result