ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างสแกนวารสารและนิตยสารฉบับย้อนหลัง จำนวน 451 เล่ม 74,000 หน้า
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 125,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 03 ก.ค. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 125,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างสแกนวารสารและนิตยสารฉบับย้อนหลัง จำนวน 451 เล่ม 74,000 หน้า.pdf 03 ก.ค. 2557 07 ก.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result