ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ จัดทำเนื้อหา ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการขนาดย่อมเรื่อง รายละเอียดซ่อนคุณภาพหน่วยงานเจ้าของโครงการ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 3 Jul 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 300,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบ จัดทำเนื้อหา ติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการขนาดย่อมเรื่อง รายละเอียดซ่อนคุณภาพหน่วยงานเจ้าของโครงการ.pdf 3 Jul 2014 7 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result