ประกาศราคากลาง : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  • ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาปรับปรุงระะบบ TCDC Program
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 30 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 670,890.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างพัฒนาปรับปรุงระะบบ TCDC Program.pdf 30 Jun 2014 4 Jul 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result