ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 พ.ย. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,947,400.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่.pdf 20 พ.ย. 2556 27 พ.ย. 2556 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result