ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณเครือข่าย Network กรุงเทพมหานคร
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,028,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 29 Sep 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,028,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณเครือข่าย (Network) กรุงเทพ.pdf 29 Sep 2014 1 Oct 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result