ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ เทศกาลปล่อยแสง 12 ตอน พริก พลิกธุรกิจเงินล้าน
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 113,981.75 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 19 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 113,981.75 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ เทศกาลปล่อยแสง 12 ตอน พริก พลิกธุรกิจเงินล้าน.pdf 19 Jun 2014 23 Jun 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result