ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบช่องทางเข้า-ออกห้องสมุด พร้อมติดตั้ง
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 223,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 10 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 222,089.20 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบช่องทางเข้า-ออกห้องสมุด พร้อมติดตั้ง.pdf 10 Jun 2014 17 Jun 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result