ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์บริหารจักการระบบเมล
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 310,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 10 Jun 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 308,095.80 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์บริหารจักการระบบเมล.pdf 10 Jun 2014 13 Jun 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result