ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างขนส่งหนังสือ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และตู้แสดงวัสดุตัวอย่าง
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 221,490.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 May 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 221,490.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างขนส่งหนังสือ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และตู้แสดงวัสดุตัวอย่าง.pdf 23 May 2014 26 May 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result