ประกาศราคากลาง : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  • ชื่อโครงการ จ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 30 Apr 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 144,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 30 Apr 2014 5 May 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result