ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างค้นคว้า และจัดทำเนื้อหาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก Chinese Tourist in Chiang Mai
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 26 May 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 200,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างค้นคว้า และจัดทำเนื้อหาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก Chinese Tourist in Chiang Mai.pdf 26 May 2014 30 Jun 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result