ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งและรื้อถอน ระบบภาพ เสียง และ ดวงโคม นิทรรศการ Hello world!!
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 Apr 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 108,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างติดตั้งและรื้อถอน ระบบภาพ เสียง และ ดวงโคม นิทรรศการ Hello world!!.pdf 23 Apr 2014 2 May 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result